March 21, 2018 Wed
प्रवास

खाडी मुलुक जाने कामदारहरु माथि थपियो १० डलर आर्थिक भार

काडमाडौं । गल्फ को-अपरेशन (जीसीसी) ले नेपालमा रहेको गाम्का नेपाल खारेजी गरेको छ। गाम्का नेपालको खारेजी..